NHIỀU NĂM KINH NGHIỆM TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG

Chọn nhà thầu uy tín cho việc thi công xây dựng
Nhà thầu xây dựng là người trực tiếp tạo nên ngôi nhà, vì thế cần chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực về tài chính, nhân lực, trang thiết bị và có uy tín. Khi chọn được một nhà thầu thi công xây dựng tốt sẽ đảm bảo chất lượng kĩ thuật, thời gian gian thi công, an toàn lao động với chi phí, giá xây nhà hợp lý.

1.  QUI TRÌNH THIẾT KẾ THI CÔNG

Thực hiện xây dựng đúng theo qui hoạch, thực hiện giám sát, kiểm tra và nghiệm thu đúng theo qui phạm, đảm bảo chất lượng nhà ở mà chúng tôi tiêu thụ. Trong quá trình xây dựng, chúng tôi áp dụng rất nhiều biện pháp khống chế có hiệu quả chẳng hạn như tập trung một địa điểm trộn bê tông và gia công cốt thép, còn các vật tư chính sẽ được tập trung do Công ty TNHH Hòa Kiến Nhân mua và cung cấp cho đơn vị thi công. Do những biện pháp quản lý nghiêm ngặt và chủ đầu tư trực tiếp cung ứng vật tư chủ yếu đến tận công trình với việc tổ chức giám sát của chủ đầu tư và tư vấn giám sát, từ đó tất cả các công trình đều thi công đúng tiến độ, đúng chất lượng, đúng thiết kế và điều đó đã chứng minh các công trình xây dựng nhà ở nói chung và nhà cao tầng trên nền đất yếu nói riêng đảm bảo được chất lượng, đây cũng là mục tiêu sống còn đối với Công ty TNHH Hòa Kiến Nhân chúng tôi. Theo chúng tôi, quan điểm đánh giá chất lượng công trình xây dựng cần xuất phát từ:

  • Đánh giá dưới góc độ Luật Xây Dựng.
  • Đánh giá về độ an toàn và tính bền vững của công trình.
  • Đánh giá khả năng đáp ứng của công trình so với các tiêu chuẩn kỹ thuật và pháp lý đề ra.
  • Đánh giá về tính thẩm mỹ của công trình.

2.  ĐẢM BẢO TIẾN ĐỘ

Chúng tôi luôn biết rằng thời gian là thước đo của giá trị. Vì vậy bên cạnh việc đảm bảo chất lượng công trình thì chúng tôi luôn đặt tiêu chí hàng đầu. Giữ đúng tiến độ thi công như cam kết tăng cường nguồn nhân lực, vật lực, tài lực.

3.  ĐỘ AN TOÀN VÀ TÍNH BÊN VỮNG CÔNG TRÌNH

Công trình được thiết kế xây dựng cần đảm bảo các tiêu chuẩn về xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, kết cấu kỹ thuật, công năng sử dụng…

4. CƠ SỞ VỀ PHÁP LÝ

Liên tục đổi mới và tiên phong nghiên cứu xây dựng và phát triển các sản phẩm của HKN luôn thân thiện với môi trường
Xây dựng dân dụng và công nghiệp