XUẤT NHẬP KHẨU TRO BAYTRO XỈ RA NƯỚC NGOÀI

Nắm bắt được chính sách và cơ chế của Nhà nước hiện nay cho việc khuyến khích đẩy mạnh thu gom và xử lý, sử dụng tro xỉ; HKN đang tận dụng những lời thế vốn có của mình để tham gia thúc đẩy phát triển việc tiếp cận, xử lý và tiêu thụ các sản phẩm tro xỉ từ các Nhà máy Nhiệt điện và Nhà máy luyện thép.

KHÁI NIỆM TRO BAY XỈ THAN

Loại phụ gia khoáng, hoạt tính nhân tạo, là các sản phẩm phụ hoặc phế thải thu được trong các quá trình sản xuất công nghiệp,bao gồm silicafum, tro xỉ nhiệt điện, xỉ hạt lò cao… Tro bay là một loại “puzzolan nhân tạo” bao gồm SiO2,Al2O3,Fe2O3(chiếm khoảng 84%) là những tinh cầu tròn, siêu mịn, độ lọt sàn từ 0,05 – 50 nanomet (1 nanomet = 1×10-9m) tỉ diện 300 – 600m2/kg.

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NGHÀNH CÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNG

Nhằm giảm áp lực đối với việc phải lưu trữ, tồn đọng xuất nhập khẩu tro xỉ tại các nhà máy; cũng như góp phần giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm môi trường hiện nay và tương lai

VỀ PHÁP LUẬT

Theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Khoản 10 điều 3 Nghị định 08/2022/ND-CP ngày 10/01/2022, mọi thủ tục pháp lý rào cản về việc thúc đẩy mạnh tiêu thụ tro xỉ của Chính Phủ đã được tháo gỡ và đây cũng là tiền đề cho phép HKN là một trong những đơn vị tiên phong xuất nhập khẩu lớn nhất Việt Nam đưa cho tro xỉ, tro bay xuất khẩu ra thị trường nước ngoài và từng bước khẳng định vị thế xuất khẩu tro bay, xỉ than của mình