(Xây dựng) – Về việc vận chuyển và xuất khẩu tro bay làm vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đã có Văn bản 2934/BXD-VLXD gửi Cty TNHH Hòa Kiến Nhân.

Ảnh minh họa

Để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do tro, xỉ, thạch cao gây ra từ hoạt động của các nhà máy điện, nhà máy hóa chất, phân bón, ngày 12/4, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 452/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng. Trong đó, Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân tham gia xử lý sử dụng tro, xỉ, thạch cao FGD, thạch cao PG làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các công trình.

Thực Tế

Trên cơ sở chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi của Nhà nước như trên, Cty TNHH Hòa Kiến Nhân đã hỗ trợ, tiêu thự sản phẩm tro bay đã được hợp chuẩn theo quy định của một số nhà máy điện nhằm giảm việc lưu giữ, tồn động bên trong các nhà máy, góp phần giải quyết giảm thiểu các nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Trong thời gian tới, dự kiến Cty TNHH hòa Kiến Nhân sẽ xuất khẩu 700.000 tấn sản phẩm tro bay cho Cty Siam Max Value (Thái Lan) để làm bê tông đầm lăn phục vụ xây dựng công trình Đập thủy điện Nam Thuen 1, Lào. Nguồn tro bay được Cty Hòa Kiến Nhân mua từ các nhà máy điện trong nước với chất lượng đạt QCVN 16:2014/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng. Cty sẽ sử dụng các xe bồn chuyên dụng vận chuyển tro bay bằng đường bộ từ các nhà máy điện có khoảng cách gần nhất tới cửa khẩu Nam Phao – Cầu Treo để rút ngắn thời gian vận chuyển, đảm bảo tiến độ giao hang, giảm rủi ro và chi phí vận chuyển.

Chính Sách Khuyến Khích

Nhà nước khuyến khích các hoạt động xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao từ sản xuất nhiệt điện, phân bón, hóa chất, sản xuất thép và các cơ sở công nghiệp khác có phát thải tro, xỉ, thạch cao để sản xuất vật liệu xây dựng. Theo quy định tại Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng, sản phẩm tro bay phù hợp với quy chuẩn quốc gia QCVN 16:2014/BXD được coi là sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng và được điều chỉnh theo quy định của pháp luật về sản phẩm hàng hóa.

Việc vận chuyển tro bay phải tuân theo các quy định đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường đối với vận chuyển hàng hóa vật liệu xây dựng theo quy định tại điểm c, b khoản 3 Điều 73 và khoản 2, 3 Điều 74 Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13.