VTV.vn – Hiện nay, xỉ đáy lò của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã có đối tác tiêu thụ 100%.

Thời gian qua, việc xúc tiến tro xỉ được Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân tập trung thực hiện. Hiện nay, xỉ đáy lò của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã có đối tác tiêu thụ 100%.

Theo đó, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã ký hợp đồng với Công ty Hòa Kiến Nhân. Từ ngày 14/8, Công ty Hòa Kiến Nhân bao tiêu toàn bộ lượng xỉ đáy lò gần 500.000 tấn/ngày. Cung cấp cho chi nhánh Công ty cổ phần xi măng Thăng Long.